Ex oprema

ECDE odušnik

Ventili za automatsku odvodnju i odzračivanje serije ECDE prikladni su za upotrebu na povećanim sigurnosnim, svojstvenim sigurnosnim ili vodonepropusnim kućištima kako bi se olakšalo uklanjanje kondenzacije ili para nastalih u njima. Zahvaljujući preciznom mehanizmu, moguće je postići kontinuiranu odvodnju i disanje razvodne kutije, štiteći je od mogućih formiranja unutarnje kondenzacije i tako izbjegavajući periodično ručno pražnjenje, istodobno osiguravajući odgovarajući IP stupanj zaštite.

Konstrukcija:
AISI 316 nehrđajući čelik. M20-M25 navoj.

Kategorija: