Ex oprema

BC cijevi

Kruti vodovi koriste se u opasnim područjima za spajanje električne opreme postavljanjem cjelovitog sustava protiv eksplozija pomoću blokirnih i spojnih spojeva. Cijevi su obrađene iznutra tako da se eliminiraju sve neravnine koje bi mogle oštetiti električne kabele.

Konstrukcija:
UNI 7683 cijev od pocinčanog čelika. Standardna dužina šipke: 6 metara. Plastične spojnice za zaštitu navoja. Navoj ISO7 / 1

Kategorija: